Aktuality

Revitalizace zeleně

Ořezy a kácení stromů prováděné v současné době (podzim 2016 a jaro 2017) jsou v rámci akce "Revitalizace zeleně města Dubňany". Provádí je externí firma a bližší informace získáte na Městském úřadě v Dubňanech.  

Vývoz hromádek termín:

Svoz hromádek BIO odpadu pouze z obecních pozemků před domy bude prováděn v pondělí 

jednou za 14 dní ( v případě potřeby i ve čtvrtek) v termínu svozu komunálního odpadu.

 

BIO odpad ze zahrad je možnost uložit buď do BIO popelnic nebo na sběrný dvůr.

 

Ořezy stromů a keřů:

V termínu od 2.11.2016 do 31.3.2017 budou průběžně prováděny pracovníky ořezy dřevin na obecních pozemcích.
Prosíme spoluobčany o shovívavost s nahlášenými ořezy, budou postupně uskutečněny.  
 

Ilustrační foto