Revitalizace zeleně

Ořezy a kácení stromů prováděné v současné době (podzim 2016 a jaro 2017) jsou v rámci akce "Revitalizace zeleně města Dubňany". Provádí je externí firma a bližší informace získáte na Městském úřadě v Dubňanech.  


Vývoz hromádek termín:

Svoz hromádek BIO odpadu pouze z obecních pozemků před domy bude prováděn v pondělí jednou za 14 dní ( v případě potřeby i ve čvrtek ) v termínu svozu komunálního odpadu.

BIO odpad ze zahrad je možno uložit buď do BIO popelnic nebo na sběrný dvůr.


Ořezy stromů a keřů:

V termínu od 2.11.2016 do 31.3.2017 budou průběžně prováděny pracovníky ořezy dřevin na obecních pozemcích.

Prosíme spoluobčany o shovívavost s nahlášenými ořezy, budou postupně uskutečněny.


svoz hromádek

Svoz hromádek zdarma je pouze z městských pozemků, svoz ze soukromých pozemků hradí objednavatel. Svoz se provádí jednou za 14 dní.


SEČENÍ

Z důvodů poruch dvou strojů na sečení trávy ( Kubot GZD II 15HD), může docházet k přerůstání trávy. Prosíme tímto spoluobčany o shovívavost, budeme se snažit sjednat nápravu v co nejkratší době.

Děkujeme za pochopení.

Ilustrační foto