Aktuality

Celozávodní dovolená: 18.12.2020 - 4.1.2021.


Vývoz hromádek termín:

Svoz hromádek BIO odpadu pouze z obecních pozemků před domy bude prováděn v pondělí jednou za 14 dní ( v případě potřeby i ve čvrtek ) v termínu svozu komunálního odpadu.

BIO odpad ze zahrad je možno uložit buď do BIO popelnic nebo na sběrný dvůr.

Svoz hromádek zdarma je pouze z městských pozemků (odpad má původ na městského pozemku), svoz ze soukromých pozemků hradí objednavatel.

Hromadky2020


Ořezy stromů a keřů:

V termínu od 2.11.2020 do 28.3.2021 budou průběžně prováděny pracovníky ořezy dřevin na obecních pozemcích.

Prosíme spoluobčany o shovívavost s nahlášenými ořezy, budou postupně uskutečněny.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

TS Dubňany