Vývoz hromádek termín:

Svoz hromádek BIO odpadu pouze z obecních pozemků před domy bude prováděn v pondělí jednou za 14 dní ( v případě potřeby i ve čvrtek ) v termínu svozu komunálního odpadu.

BIO odpad ze zahrad je možno uložit buď do BIO popelnic nebo na sběrný dvůr.


Ořezy stromů a keřů:

V termínu od 2.1.2018 do 31.3.2018 budou průběžně prováděny pracovníky ořezy dřevin na obecních pozemcích.

Prosíme spoluobčany o shovívavost s nahlášenými ořezy, budou postupně uskutečněny.


svoz hromádek

Svoz hromádek zdarma je pouze z městských pozemků, svoz ze soukromých pozemků hradí objednavatel. Svoz se provádí jednou za 14 dní.

Ilustrační foto