Vývoz hromádek termín:

Svoz hromádek BIO odpadu pouze z obecních pozemků před domy bude prováděn v pondělí jednou za 14 dní ( v případě potřeby i ve čvrtek ) v termínu svozu komunálního odpadu.

BIO odpad ze zahrad je možno uložit buď do BIO popelnic nebo na sběrný dvůr.

Svoz hromádek zdarma je pouze z městských pozemků (odpad má původ na městského pozemku), svoz ze soukromých pozemků hradí objednavatel.

Hromadky2020


Ořezy stromů a keřů:

V termínu od 7.1.2018 do 29.3.2018 budou průběžně prováděny pracovníky ořezy dřevin na obecních pozemcích.

Prosíme spoluobčany o shovívavost s nahlášenými ořezy, budou postupně uskutečněny.

Ilustrační foto