SPRÁVA KOMUNIKACÍ

Technické služby mají v náplni údržbu a opravu vozovek, chodníků a kanálových vpustí. Znamená to zejména urgentní opravy vozovek v zimním období a po zimě, kdy jsou vozovky poškozené nejvíce. Pracovníci střediska každoročně ošetří desítky zanesených a rozbitých kanálových vpustí. Kromě údržby komunikací si sami zajišťujeme drobné zednické práce, předlažďujeme poškozené úseky chodníků.

Dopravní značení

  • Udržujeme a opravujeme svislé a vodorovné dopravní značení
  • Instalujeme nové dopravní značky na základě stanovení a rozhodnutí Městského úřadu Odboru správy silnic a investic

Údržba komunikací

  • Opravy propadlin, výtluků a výmolů ve vozovkách
  • Opravy, ale i kompletní rekonstrukce chodníků včetně podkladu
  • Zimní údržba – strojní odhrnutí a posyp chodníků podle plánu zimní údržby
  • Zajištění blokového čištění
  • Opravy a rekonstrukce dešťových vpustí
  • Opravy a výměna svislého dopravního značení
  • Vodorovné dopravní značení

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Narizeni-mesta-o-rozsahu-zpusobu-a-lhut-odstranova

Plan-zimni-udrzby-mesta-dubnany-

Mapa-pohotovost

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

TS Dubňany