Provozní řád dětského hřiště činžáky u COOP.

Hřiště je veřejně přístupné. Osoby užívající hřiště a jeho vybavení tak činí na vlastní zodpovědnost.

Provozní doba:  

od 1. května do 30. září      od 8:00 do 20:00 hod

od 1. října do 30. dubna      od 8:00 do 17:00 hod

Na hřišti je povoleno:

- Vstup dětí pouze v doprovodu dospělé osoby

- Vstupovat na travnaté plochy

- Využití jednotlivých herních prvků pouze osobami ve věku, pro který je herní prvek určen

- Oplocená část je určena pro děti od 3 do 6 let

- Ostatní část je určena pro děti ve věku od 6 do 12 let

Návštěvník je povinen:

- Respektovat návštěvní řád

- Dodržovat čistotu a pořádek

- Chovat se slušně a ukázněně po dobu svého pobytu

- Nerušit zbytečným hlukem obyvatele z přilehlé oblasti

- Dodržovat provozní dobu

Na hřišti platí zákaz:

- Poškozování a znečišťování prostor, vybavení hřiště, oplocení a okolních prostor ( poškození vybavení je trestné podle příslušných právních předpisů).

- Zákaz jízdy na jízdních kolech a motocyklech

- Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

- Vstup se zvířaty

- Pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

TS Dubňany