ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

Středisko zabezpečuje údržbu veřejné zeleně – prořezávky, zmlazování, kácení stromů a keřových skupin, náhradní výsadby za pokácené stromy a nové výsadby dřevin a květin. Zakládání nových ploch veřejné zeleně, údržbu záhonů a zejména sekání trávy a úklid spadaného listí. Chemicky i ručně likvidujeme prorůstající trávy v chodnících a obrubnících.

V době vegetačního klidu (listopad–březen) je každoročně prováděno zmlazování porostů a kácení dřevin. Kácení hodnotnějších stromů (tj. stromů o obvodu kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, stromů ve stromořadích a zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m²) musí být předem schváleno odborem životního prostředí Městského úřadu Dubňany. Hlavním úkolem je sekání trávy. 

Na zakázku pro fyzické i právnické osoby a firmy je středisko schopno nabídnout např. tyto služby:   ceník sečení

kácení a prořezávky stromů a keřů

založení trávníků a sekání trávy s odvozem

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

TS Dubňany