Hlavní činnost - závady na veřejném osvětlení , které vyplývají:

a) z běžných (provozních) poruch světelných bodů (výměna výbojky, zářivky, tlumivky)

b) ze stáří světelných bodů - nutná kompletní výměna a nebo podstatné části

c) ze stavu sloupů (havarijního stav, z důvodu dopravních nehod nebo vandalismu),

d) z neuspokojivého stavu kabeláže - jejího stáří a celkového poškození 

e) ze stavu rozvaděčů veřejného osvětlení

f) z běžných poruch ovládání (porucha fotobuňky, systému S.E.R.V.O.),

g) z vandalismu 

h) z dopravních nehod,

i) z neúmyslného poškození (při stavebních pracích, výkopech, manipulacích a pod.)

j) z vlivu přírodních živlů a vlivem poškození stromy.

Mimo výše uvedenou hlavní činnost provádí středisko opravy, údržbu elektroinstalace na budovách a majetku ve správě TS.

       

Hlavní pozornost v rámci správy veřejného osvětlení je zaměřena na udržení provozu, preventivní výměnu havarijních sloupů, jejich natření, opravu poškozených sítí, rekonstrukci rozvaděčů a postupnou výměnu světelných bodů. 

     

V případě volné kapacity nabízí středisko opravy osvětlení, elektroinstalace, pronájem plošiny (MP 13-2).

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

TS Dubňany